rss 
户政事务

根据四川大学机动车出入证办证管理工作小组会议决定,2018年度机动车出入证相关事项通知如下:

一、办证时间

2017116日—1130期间工作日上午8:3011:30,下午2:305:00,申请人根据网上预约的办证时间到保卫部(处)办证中心办理。

2017121日起,无《四川大学2018年度机动车出入证》车辆未经允许不得入校。

二、办证地点

保卫部(处)办证中心(望江校区行政楼东侧停车场旁),联系电话:8540245785415110

(10/30/2017 12:02:12,3065) [查看全文]
                                     
(10/16/2017 18:00:51,500) [查看全文]
                       
2017级新生提交入户申请教学视频链接:
http://v.youk
(09/13/2017 16:45:35,447) [查看全文]
                                   
(09/04/2017 11:35:31,1054) [查看全文]
                                   
(09/01/2017 14:52:27,1145) [查看全文]
                                     
(07/05/2017 16:00:04,3501) [查看全文]
                                     
(07/04/2017 10:46:38,1042) [查看全文]
                                         
(06/08/2017 11:01:02,2163) [查看全文]
                                       
(06/07/2017 11:11:54,2223) [查看全文]
                                     
(06/05/2017 09:50:15,5061) [查看全文]
                                         
(05/19/2017 09:48:05,1631) [查看全文]
                                   
(03/03/2017 16:49:11,1834) [查看全文]
                                     
(01/13/2017 14:46:31,1063) [查看全文]
                                       
(12/15/2016 11:22:05,1246) [查看全文]
                                         
(11/21/2016 15:42:36,1171) [查看全文]
1/41234>>GO